58 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 506 531 kronor på PPM kontot

Född 1966 Saldo på PPM kontot

58 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 506 531 kronor på PPM kontot

+ 17,91 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1966 gått upp med 76 922 kronor vilket var en ökning med 17,91 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1966

Vad hände 1966 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1966

Året 1966 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1966 var införandet av moms (mervärdesskatt) på bensin och diesel. Denna åtgärd syftade till att öka statens intäkter och finansiera väg- och infrastrukturprojekt. Dessutom fortsatte Sverige att uppleva en stabil ekonomisk tillväxt och investeringar inom sektorer som industri, handel och byggsektorn.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1966 var att Sverige genomförde en folkomröstning om högertrafik. Det svenska folket röstade för att byta från vänstertrafik till högertrafik, vilket innebar en stor omställning av det svenska transportsystemet. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1966 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att den svenska sångerskan Lill Lindfors och gitarristen Svante Thuresson vann Eurovision Song Contest med låten "Nygammal vals". Detta var Sveriges andra vinst i tävlingen och bidrog till att popularisera svenska artister internationellt. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1966 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1966.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1966 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1966 var i Maj 2023 i genomsnitt 506 531 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1966 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1966 är (deklarationsår 2020) 432 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 385 000 kronor och män 478 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 58 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 58 åringar (deklarationsåret 2020) 10 800 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.