41 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 222 389 kronor på PPM kontot

Född 1983 Saldo på PPM kontot

41 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 222 389 kronor på PPM kontot

+ 19,40 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1983 gått upp med 36 127 kronor vilket var en ökning med 19,40 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1983

Vad hände 1983 ?

De viktigaste ekonomiska och politiska händelserna i världen år 1983

Året 1983 var fyllt av betydelsefulla händelser både inom ekonomi och politik runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Inom ekonomin kännetecknades 1983 av en återhämtning från den globala recessionen. Många länder upplevde en ökning av ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet. I USA genomförde president Ronald Reagan en omfattande skattesänkning och avreglering, vilket bidrog till en stark ekonomisk tillväxt under året.

Politiska händelser

På den politiska fronten ägde flera viktiga händelser rum under 1983. I Storbritannien valdes Margaret Thatcher om som premiärminister efter att ha överlevt en bombattack utförd av IRA. I Sovjetunionen tillträdde Jurij Andropov som landets ledare efter Leonid Brezjnevs död, vilket inledde en ny era för landet.

Svenska populärkulturella händelser

I Sverige präglades 1983 av några minnesvärda händelser inom populärkulturen. Den svenska popgruppen Roxette bildades och skulle senare bli en av landets mest framgångsrika musikexporter. Filmregissören Ingmar Bergman fick internationell uppmärksamhet för sin film "Fanny och Alexander", som belönades med flera priser.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna under år 1983 kan du besöka följande webbplatser:

Genom att utforska dessa webbplatser kan du fördjupa din kunskap om de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen och Sverige under 1983.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1983 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1983 var i Maj 2023 i genomsnitt 222 389 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1983 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1983 är (deklarationsår 2020) 365 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 317 000 kronor och män 410 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 41 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 41 åringar (deklarationsåret 2020) 9 125 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.