31 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 60 091 kronor på PPM kontot

Född 1993 Saldo på PPM kontot

31 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 60 091 kronor på PPM kontot

+ 31,86 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1993 gått upp med 14 520 kronor vilket var en ökning med 31,86 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1993

Vad hände 1993 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1993 präglades av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var bildandet av Europeiska unionen (EU) genom Maastrichtfördraget. Detta avtal markerade en viktig milstolpe i europeisk integration och ledde till bildandet av en gemensam valuta, euron.

Viktiga politiska händelser

På den politiska arenan inträffade flera betydelsefulla händelser under 1993. En av de mest framstående händelserna var undertecknandet av Osloavtalen mellan Israel och Palestinska befrielseorganisationen (PLO). Avtalet innebar att båda parterna erkände varandra och inledde fredsförhandlingar för att lösa konflikten i Mellanöstern.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Inom populärkulturen erbjöd 1993 också minnesvärda händelser. Ett exempel är premiären av Steven Spielbergs film "Jurassic Park", som blev en enorm framgång både kommersiellt och kritiskt. Filmen introducerade spektakulära visuella effekter och blev en milstolpe inom filmindustrin.

Länkar till webbplatser om år 1993

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1993:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1993 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1993 var i Maj 2023 i genomsnitt 60 091 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1993 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1993 är (deklarationsår 2020) 264 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 238 000 kronor och män 289 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 31 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 31 åringar (deklarationsåret 2020) 6 600 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.