25 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 13 807 kronor på PPM kontot

Född 1999 Saldo på PPM kontot

25 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 13 807 kronor på PPM kontot

+ 53,36 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1999 gått upp med 4 804 kronor vilket var en ökning med 53,36 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1999

Vad hände 1999 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1999 var en tid av betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framstående händelserna var införandet av den gemensamma europeiska valutan, euron. Den 1 januari 1999 infördes euron som en elektronisk valuta för handel och finansiella transaktioner inom euroområdet, vilket innefattade 11 europeiska länder.

Viktiga politiska händelser

På det politiska planet utmärktes 1999 av flera betydelsefulla händelser. En av de mest uppmärksammade händelserna var Kosovokriget som utbröt mellan Serbien och den självständighetssträvande provinsen Kosovo. Konflikten fick stor internationell uppmärksamhet och resulterade i militär intervention från NATO.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Populärkulturellt sett erbjöd 1999 flera minnesvärda händelser. Ett exempel är premiären av den filmen "The Matrix" som blev en stor framgång och fick stor betydelse för science fiction-genren. Filmen blev känd för sina visuella effekter och sin nyskapande berättelse.

Länkar till webbplatser om år 1999

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1999:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1999 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1999 var i Maj 2023 i genomsnitt 13 807 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1999 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1999 är (deklarationsår 2020) 139 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 131 000 kronor och män 146 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 25 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 25 åringar (deklarationsåret 2020) 3 475 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.